Szczegóły

Tytuł artykułu

Finanse samorządu terytorialnego barierą rozwoju regionalnego i lokalnego<br>Local Government Finance as a Barrier to Regional and Local Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×