Details

Title

Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców<br>Area-based Partnerships as a New Model of Local Development Management - Regional Disparities and Impact on the Activity of Inhabitants

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×