Details

Title

Stan i perspektywa rozwoju pośrednictwa fi nansowego w woj. małopolskim<br>Status and Perspective of Growth of Financial Intermediation in Małopolskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×