Szczegóły

Tytuł artykułu

Stan i perspektywa rozwoju pośrednictwa fi nansowego w woj. małopolskim<br>Status and Perspective of Growth of Financial Intermediation in Małopolskie Voivodship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×