Szczegóły

Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce<br>Opportunities and Threats of Financing Investment Projects of Local Government Units in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×