Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena efektywności działań władz lokalnych woj. warmińsko-mazurskiego w procesie pozyskiwania inwestorów zagranicznych<br>Evaluation of the Effectiveness of Local Authorities in Warmińsko-Mazurskie Voivodship in the Process of Obtaining Foreign Investors

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×