Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja klastra a konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw<br>The Infl uence of Cluster Concept on Competitiveness and Innovation of Enterprises

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×