Details

Title

Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych<br>Problems and Dilemmas of Spatial Planning in Different Types of Territorial Units

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×