Details

Title

Kierunki rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do 2020 r.<br>Directions of Development of Special Economic Zones in Poland to 2020

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×