Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju<br>Innovative City - the Concept and Determinants of Growth

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×