Details

Title

Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis)<br>The Role of Government in Building an Innovative City - Global Trends, Challenges for the Polish Metropolises (on the Background of the European Project Innopolis)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 141

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×