Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych<br>Innovative Cities in the Marketing Strategy of Settlements

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×