Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego<br>The Role of Higher Education and R&D Activities in the Shaping Structures of Present Day Cities - Innovative City Model

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×