Details

Title

Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych<br>Entrepreneurship and Its Role in the Development of Urban Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 141

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×