Szczegóły

Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych<br>Entrepreneurship and Its Role in the Development of Urban Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×