Szczegóły

Tytuł artykułu

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast<br>Industrial Enterprises Innovation as a Factor of the Development of Cities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×