Szczegóły

Tytuł artykułu

Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej<br>The Innovation-based Development Experience of Polish Cities - the Role of Local Administration

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×