Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego. Przykład Krakowa<br>Strategic Urban Projects for an Innovative City

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×