Details

Title

Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych<br>Cultural Heritage in Stimulation of Salt Towns’ Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 141

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×