Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski<br>The Infl uence of Cracow’s Academic Center for the Development of Małopolska Region

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×