Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój innowacyjny miasta: uwarunkowania i możliwości(przykład Ukrainy)Innovative City Development: Conditions and Opportunities (the Example of Ukraine)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×