Szczegóły

Tytuł artykułu

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin<br>Protection of Undeveloped Mineral Deposits

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×