Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary cenne przyrodniczo w woj. mazowieckim<br>Valuable Natural Areas of Mazowieckie Voivodship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×