Szczegóły

Tytuł artykułu

Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności<br>Resources, Management and Soil Protection in Poland in Relation to Their Multifuncionality

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×