Details

Title

Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności<br>Resources, Management and Soil Protection in Poland in Relation to Their Multifuncionality

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×