Szczegóły

Tytuł artykułu

Zasady polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego<br>Principles of Sustainable Spatial Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×