Details

Title

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast<br>National Regional Development Strategy as an Instrument for Sustainable Urban Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×