Szczegóły

Tytuł artykułu

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast<br>National Regional Development Strategy as an Instrument for Sustainable Urban Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×