Details

Title

Analiza ekonomiczna przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju krajów i regionów Unii Europejskiej<br>Economic Analysis of Spatial Diversity of European Union Countries and Regions' Development Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×