Szczegóły

Tytuł artykułu

Układ miast i dostępność komunikacyjna w systemie osadniczym Polski<br>The Layout of Cities and Transport Accessibility in the Polish Settlement System

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×