Szczegóły

Tytuł artykułu

Inwestycje na osiedlach mieszkaniowych Warszawy w okresie transformacji ustrojowej w świetle zrównoważonego rozwoju<br>Investments in Housing Estates of Warsaw during the Transformation in the Light of Sustainable Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×