Szczegóły

Tytuł artykułu

Suburbanizacja podwarszawska – odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania?<br>Suburbanisation Near Warsaw – Response to Urban Living Conditions?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×