Szczegóły

Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe miast wobec strategii zrównoważonego rozwoju<br>Cultural Heritage and the Strategy of the Sustainable Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×