Szczegóły

Tytuł artykułu

Suburbanizacja w strefi e metropolitalnej Warszawy jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju<br>Suburbanization in Warsaw’s Metropolitan Zone as a Threat for Sustainable Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×