Details

Title

Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast<br>Development of Bicycle Infrastructure in Szczecin in the Background of other Polish Cities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×