Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie)<br>Cartographic and Descriptive Documents Analysis for Intensive Development Rural Land Management Evaluation on Dębe Wielkie Village Example

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×