Szczegóły

Tytuł artykułu

Paproć Duża – wieś o układzie promienistym<br>Paproć Duża – the Village of Radial Arrangement

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×