Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze w opracowaniach planistycznych okolic jeziora Łąkie<br>Environmental and Socio-economic Conditions in Planning Documents of the Łąkie Lake Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×