Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja inwestycji drogowej a środowisko przyrodnicze i społeczność gminy Dębe Wielkie<br>The Implementation of the Road Investment versus the Natural Environment and Commune of Dębe Wielkie

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×