Details

Title

Wykorzystanie mapy wartości gruntów w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy<br>Using Land Value Maps in Urban Planning at the Commune Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×