Details

Title

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast<br>Revitalization of Urbanized and Postindustrial Areas as the Target of Sustainable Development of Urban Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×