Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie odpadów budowlanych w budownictwie jako czynnik zrównoważonego rozwoju<br>Utilizing Building Material Waste in Construction as a Factor of Balanced Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×