Szczegóły

Tytuł artykułu

System prawny dotyczący planowania przestrzennego dróg publicznych w Polsce<br>The Legal System of Spatial Planning for Public Roads in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×