Szczegóły

Tytuł artykułu

Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów – problematyka administracyjno-prawna<br>Proceeding in Case of Land Consolidation and Subsequent Division and Consolidation and Interchange of Real-estates – Administrative and Legal Problematics

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×