Details

Title

Informacja o Autorze

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 143

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×