Details

Title

Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych Między hibernacją a animacją centrów małych miast woj. pomorskiego<br>Public Space as a Representation of Local Societies. between Hibernation and Animation of Small Towns Centres of Pomorskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 144

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×