Details

Title

Przestrzeń publiczna małego miasta jako integralny element struktury systemu miejskiego<br>Public Space of Small Town as an Integral Element of City System Structure

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×