Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzeń publiczna małego miasta jako integralny element struktury systemu miejskiego<br>Public Space of Small Town as an Integral Element of City System Structure

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×