Szczegóły

Tytuł artykułu

Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy<br>Regeneration of Old Historical Center of Łęczyca

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 144

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×