Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzeń publiczna małego miasta w opinii mieszkańców (przykład Łasku)<br>Public Space of Small Town in the Opinion of Inhabitants (Example of Łask)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×